Skip to content

KRS – 0000274454

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.Zajęcia warsztatowe z psychologiem społecznym

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w ramach realizacji projektu pn. „Głosujesz- Decydujesz” dotyczącego zaangażowania w życie publiczne 20 osób chorych na fenyloketonurię oraz 30 osób z ich otoczenia, w dniu 19 czerwca 2021 roku przeprowadziło zajęcia warsztatowe z psychologiem społecznym Panem Krystianem Rubach. Specjalista z zakresu psychologii społecznej poprowadził z obecnymi pierwsze zajęcia w ramach projektu. Były to warsztaty poświęcone umiejętnościom społecznym i cechom, które przydatne są podczas działań w ramach przedsięwzięć obywatelskich kierowanych do lokalnej i szerszej społeczności. Uczestnicy projektu ,,Głosujesz -Decydujesz” mówili o własnych postawach, które ich cechują w zakresie działań społecznych oraz doświadczeniach. Dostrzegli mocne i słabe strony swojej działalności w tym zakresie. Wyrazili chęć zdobycia wiedzy dotyczącej możliwości działań skupionych na zaangażowaniu w życie społeczne jako obywatele. Podając wiele praktycznych przykładów z życia społecznego dostrzegli w podsumowaniu wartość własnego głosu, który ma wpływ na decyzje wynikające z przedsięwzięć i projektów obywatelskich.

Spotkanie zakończyło się wypełnieniem ankiety przez obecnych podsumowującej zajęcia warsztatowe stanowiącej wskaźniki potrzebne do ewaluacji projektu.

Atmosfera spotkania i warsztatów była serdeczna i przebiegała zgodnie z założeniami. Obecni członkowie projektu zakończyli spotkanie wspólnie zjedzonym obiadem przygotowanym zgodnie z zaleceniami diety niskobiałkowej dla osób z fenyloketonurią.

opracowała: Elżbieta Nowaczyk