Skip to content

KRS – 0000274454

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Kolejne działania Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w ramach projektu „Głosujesz -Decydujesz” – Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy
27 listopada 2021 r.

 

Za nami kolejne cykliczne spotkanie w ramach działań projektowych ,,Głosujesz – Decydujesz” – projekt Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy realizowany dzięki środkom z funduszu EOG wspieranym przez Operatorów Funduszu – Fundację Batorego oraz Fundację Stocznia.

27 listopada 2021 roku osoby z Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię zaangażowane w działania związane z projektem „Aktywni Obywatele” miały kolejny raz okazję spotkać się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu celem zdobywania nowej wiedzy z zakresu tematyki projektu jak i utrwalenia dotychczas zdobytych informacji podczas praktycznych działań warsztatowych.

Wykładowca, pan Adrian Stelmaszyk z Fundacji Stabilo przeprowadził interesujące warsztaty dla uczestników przedmiotowych zajęć, podczas których mieliśmy okazję, po raz kolejny, wiele się nauczyć. Poruszone zostały następujące zagadnienia takie jak prezentacja organów opiniodawczo-doradczych gminy czyli: Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Gminy oraz Powiatowej/Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Sposób prowadzenia zajęć obywał się w formie interaktywnego krótkiego wykładu, a następnie pracy warsztatowej w zespołach. W każdym punkcie została omówiona podstawa prawna, zasady funkcjonowania, możliwości zaangażowania przez uczestniczki i uczestników szkolenia.

Wiedza zdobyta dotychczas została oszacowana na wstępie wskutek wypełnienia ankiet przez obecne na spotkaniu osoby. Pracy zespołowej towarzyszyło wiele emocji i radosna atmosfera. W formie warsztatowej grupy opiniowały uchwały (jako Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Gminy) oraz opracowywały pomysły na działania w radach. Pomysłowość i sposób przedstawienia opinii oraz argumentów w nich zawartych została wysoko oceniona przez osobę prowadzącą warsztaty.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, na którym gościły dania niskobiałkowe.

Wszystkim obecnym i aktywnym uczestnikom przedmiotowego spotkania za zaangażowanie serdecznie dziękują organizatorzy .

 

opracowała: Elżbieta Nowaczyk