Skip to content

KRS – 0000274454

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Obywatele z Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię

znów bardziej aktywni!

Kolejne spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Głosujesz –Decydujesz” w obszarze aktywności obywatelskiej – Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanym przez fundusze EOG wspieranym przez Operatorów Funduszu – Fundację Batorego oraz Fundację Stocznia    zorganizowane zostało przez Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię i odbyło się 25 września 2021 roku w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Spotkanie stanowiło okazję do utrwalenia zdobytej dotychczas wiedzy w zakresie społecznej partycypacji, budżetu obywatelskiego ,konsultacji społecznych, ale przede wszystkim było okazją do zdobycia nowych umiejętności praktycznych związanych z tematem projektu.

Z radością powitaliśmy, jako beneficjenci projektu, prowadzących warsztaty -    panią      Sylwię Kowalską – radną miejską i działaczkę społeczną z Torunia oraz pana Adriana Stelmaszczyka – działacza społecznego monitorującego od wielu lat konsultacje społeczne. Osoby te reprezentowały fundację Stabilo z Torunia.

Wypełniliśmy ankiety ,,startowe” i przystąpiliśmy do zapoznania się z procedurą tworzenia projektów społecznych w ramach budżetu obywatelskiego – ,,od pomysłu do realizacji”. Uczestnicy spotkania warsztatowego obecni na spotkaniu podzielili się na grupy robocze, które wybrały sobie konkretny projekt do realizacji z listy stworzonej przez nas na poprzednim warsztacie. Ustaliliśmy w grupach potrzeby realizacji wybranej inwestycji, jej warunki, hasła i sposoby oraz miejsca, w których można byłoby propagować projekt w społeczności lokalnej. Powstały nawet wizualizacje pomysłów przedstawione na rysunkach. Obliczaliśmy również szacunkowe koszty takich inwestycji.

Trwały burzliwe dyskusje i widoczne było duże zainteresowanie tematem zajęć. Osoby prowadzące zajęcia służyły profesjonalną pomocą i dostarczały nam podpowiedzi w postaci konkretnych danych szacunkowych.

Po krótkiej przerwie kawowej nastąpiła prezentacja „powstałych roboczych projektów obywatelskich” poprzez poszczególne grupy. Każdy projekt został szczegółowo omówiony i nagrodzony brawami. Najbardziej spodobał się projekt dotyczący komunikacji do miejscowości podbydgoskiej. Gratulacje dla grupy!

Spotkanie warsztatowe zostało podsumowane przez osoby prowadzące ankietą podsumowującą wiedzę beneficjentów projektu ,,Głosujesz – Decydujesz” – Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy.

Wspólnie zjedzony obiad preferujący dietę niskobiałkowej zakończył pracowite spotkanie naszej organizacji, kolejne cykliczne spotkanie w zakresie realizacji projektu aktywności obywatelskiej.

Dziękujemy serdecznie zarówno osobom wprowadzającym nas w tematy projektowe: Pani Sylwii Kowalskiej i Panu Adrianowi Stelmaszczykowi – za profesjonalizm i wspaniałą atmosferę

organizatorom :

prezesowi Leszkowi Wała – koordynatorowi zadania, Elżbiecie Nowaczyk – współorganizującej przedsięwzięcie oraz Małgorzacie Mocnej – odpowiadającej za część kulinarną spotkania jak i wszystkim osobom – uczestnikom aktywnie pracującym na przedmiotowych warsztatach.

Gratulujemy Wam !

 

opracowała: Elżbieta Nowaczyk