Skip to content

KRS – 0000274454

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Aktywni obywatele działają !

Przyszedł czas na kolejne spotkanie w ramach projektu ,,Głosujesz – Decydujesz” w obszarze aktywności obywatelskiej – Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanym przez fundusze EOG wspieranym przez Operatorów Funduszu – Fundację Batorego oraz Fundację Stocznia.

Uczestnicy projektu Głosujesz – Decydujesz – członkowie Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię oraz osoby z ich najbliższego środowiska 28 sierpnia 2021 roku spotkali się w celu realizacji kolejnego etapu działań w ramach przedmiotowego projektu w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Mieliśmy okazję przejść szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką projektu prowadzone przez prelegentów z fundacji Stabilo z Torunia oraz zapoznać się z prezentacją tematu budżetu obywatelskiego przedstawioną przez pana Jacka Rosół – kierownika Referatu Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

Na początku przeprowadzona została ankieta oceniająca wiedzę uczestników związaną z narzędziami monitoringu i rzecznictwa w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim .

W pierwszej części szkolenia uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy (po 25 osób w jednej grupie). Pani Sylwia Kowalska – radna miejska i działaczka społeczna, od wielu lat zaangażowana w działania na rzecz miasta, jego mieszkanek i mieszkańców – prowadziła szkolenie w jednej z utworzonych przez nas grup. Pani Sylwia zaprezentowała zagadnienia związane z historią powstania budżetu obywatelskiego na świecie i w Polsce, podała szereg przykładów konkretnych działań i ich wyników na przykładzie Torunia i przeprowadziła rozmowy z uczestnikami projektu na temat ich konkretnych pomysłów w lokalnej, bydgoskiej społeczności na działania związane w budżetem obywatelskim. Powstało mnóstwo nowych pomysłów spisanych przez uczestników projektu. Prowadząca zaznajomiła obecnych z mechanizmami działań i konkretnymi sposobami ich przeprowadzenia. Panowała dynamiczna atmosfera, a osoby, które miały kłopoty ze zrozumieniem niektórych zagadnień przeszły rozmowy indywidualne z Prowadzącą szkolenie.

Prelegent – pan Paweł Górny, poprowadził równolegle, z drugą grupą uczestników projektu, szkolenie. Paweł Górny to członek bydgoskich organizacji pozarządowych, przedstawiciel i założyciel i założyciel Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, kierujący się w swoich działalności dążeniem do jak najwyższej jakości przestrzeni publicznej miasta, estetyki i przyjaznej infrastruktury. Podczas szkolenia zapoznał obecnych z prezentacją takich zagadnień jak: elementy charakterystyczne dla bydgoskiego budżetu obywatelskiego, udział w procesie weryfikacji projektów, poszczególne rodzaje projektów, etapy budżetu obywatelskiego, wymogi prawne i dostosowanie budżetu obywatelskiego do tych wymogów.

Następnie prowadzący zamienili grupy uczestników i przeprowadzili prezentacje ponownie poświęcając czas na dyskusje dotyczące pomysłów i pytań, które interesowały uczestników szkolenia. Zrobiliśmy także listę pomysłów na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w najbliższych środowiskach lokalnych w Bydgoszczy.

Po krótkiej przerwie powitaliśmy przedstawiciela Urzędu Miasta Bydgoszczy pana Jacka Rosół – kierownika referatu partycypacji Społecznej, który opowiadał nam o dotychczasowych przedsięwzięciach obywatelskich w ramach budżetu obywatelskiego w Bydgoszczy i możliwościach na przyszłość dotyczących działań obywatelskich, a także o planach zagospodarowania przestrzennego z nimi związanych.

Nasze pełne nowej wiedzy spotkanie zakończyło się dyskusją i ankietą ewaluacyjną podsumowującą zdobytą wiedzę na szkoleniu.

Pożegnaliśmy się wspólnym obiadem z uwzględnieniem dań niskobiałkowych.

Ponadto na spotkaniu mieliśmy okazję gościć panią redaktor z Radia Pik, która przeprowadziła wywiad z obecnymi na spotkaniu osobami na temat funkcjonowania osób z fenyloketonurią w społeczeństwie. Przedmiotowa audycja jest okazją do szerzenia wiedzy na temat fenyloketonurii, ale również promowała projekt Aktywni Obywatele pt. ,,Głosujesz – Decydujesz” w lokalnych mediach.

Źródło: https://www.radiopik.pl/118,2,opp-w-naszym-regionie

 

Przebieg spotkania oceniony został pozytywnie przez uczestników.

Organizatorzy dziękują za obecność, aktywność i wspaniałą atmosferę!