Skip to content

KRS – 0000274454

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Twój głos – Twoja decyzja! – finalizujące warsztaty   
Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
z zakresu aktywności obywatelskiej w ramach projektu   

,,Aktywni Obywatele -,,Głosujesz –decydujesz”

11 grudnia 2021 roku w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię zorganizowało finalizujące spotkanie warsztatowe dla uczestników projektu ,,Głosujesz – Decydujesz” w obszarze aktywności obywatelskiej – Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy – finansowanym przez fundusze EOG wspieranym przez Operatorów Funduszu – Fundację Batorego oraz Fundację    Stocznia .

Uczestników przedmiotowego projektu czeka jeszcze uroczyste spotkanie podsumowujące całoroczne działania beneficjentów w tym zakresie.

Tym razem mieliśmy, po raz kolejny, okazję doskonalić i poszerzać wiedzę z zakresu tematyki projektu poprzez pracę na warsztatach. Celem zajęć było przeprowadzenie warsztatów dotyczących narzędzi partycypacji i form aktywności obywatelskiej. Podczas warsztatów podsumowaliśmy wiedzę teoretyczną przekazaną podczas wcześniejszych zajęć. W ramach zajęć przeprowadzona została symulacja spotkania konsultacyjnego metodą world cafe, w celu zebrania i podsumowania zdobytej przez uczestniczki i uczestników wiedzy oraz w celu wypracowania pomysłów na działania obywatelskie, rzecznicze i partycypacyjne.

Obecni beneficjenci zaangażowali się aktywnie w pracę zespołową. W każdym zespole prowadzone były ożywione dyskusje i dobra atmosfera pracy. Na początku przeprowadzono pre-test. Następnie omówiono plan pracy na warsztacie oraz specyfikę metody world cafe. Zaproponowano podział na 3 grupy tematyczne. Pierwsza grupa zajęła się radami gmin, druga radami osiedli, a trzecia wspólnotami mieszkaniowymi/spółdzielniami. Każdy uczestnik/uczestniczka miał możliwość wzięcia udziału w dyskusji każdej z grup – po 10 minutach następowała rotacja. Uczestnicy mieli odpowiedzieć na pytania pomocnicze: Czym jest i jak jest wybierany dany organ?, Jakie ma uprawnienia?, Co mogę w nim załatwić i w jaki sposób?, Czy widzę tam przestrzeń do działania dla siebie?

W ten sposób zebrano wiedzę z całego cyklu warsztatów oraz zarysowano pomysły na aktywności obywatelskie, które można realizować na różnych poziomach samorządowych – od ulicy, na której się mieszka po instytucje gminne.

Po dyskusjach w trzech podgrupach przeprowadzona została prezentacja każdej z grup i omówiona została specyfika aktywności obywatelskiej na różnych poziomach. Na koniec przeprowadzono post-testy oraz ankiety ewaluacyjne.

Świetną atmosferę i dynamikę zajęć zapewnili beneficjentom prowadzący zajęcia warsztatowe – pani Sylwia Kowalska i pan Adrian Stelmaszyk z fundacji Stabilo. Za przekazaną wiedzę i indywidualne podejście do uczestników zadania składamy gratulacje prowadzącym!

Niewątpliwą, dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników zajęć była niespodziewana wizyta Mikołajowej i Mikołaja, który wszystkim wręczył pierniczki, własnoręcznie wykonane, z mąki niskobiałkowej. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem pachnącym barszczem i pierogami niskobiałkowymi z kapustą.

Uczestnikom projektu ,,Głosujesz – Decydujesz” organizatorzy po raz kolejny serdecznie dziękują za obecność, uwagę i rzetelną pracę na warsztatach.

Mikołajowi i Mikołajowej wszyscy nisko się kłaniamy i pięknie dziękujemy za odwiedziny i pierniczki. Cieszymy się, że byliśmy w tym roku, zwłaszcza na warsztatach, tacy grzeczni!

Osobom, które zapewniły pyszności z zakresu specjalistycznej żywności PKU składamy osobne podziękowania!

opracowała: Elżbieta Nowaczyk