Skip to content

KRS – 0000274454

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Szanowni Państwo – Drodzy Członkowie Naszego Stowarzyszenia,

Szanowni Rodzice i Opiekunowie oraz Bliscy naszych Podopiecznych!

 

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w ramach realizacji projektu pn. „Głosujesz – Decydujesz” dotyczącego zaangażowania w życie publiczne 20 osób chorych na fenyloketonurię oraz 30 osób z ich otoczenia, zaplanowało na dzień 25 września 2021 roku o godz. 10.00 przeprowadzenie, w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy ul. Gdańska 5, warsztatów aktywizujących – cz. 2, mających na celu zaangażowanie w lokalne budżety obywatelskie.

Podczas spotkania zaplanowano dla wszystkich uczestników poczęstunek w formie bufetu kawowego i obiad z uwzględnieniem diety PKU.

Kolejny etap realizacji projektu ,, Głosujesz – Decydujesz” jest niezwykle istotny dlatego też prosimy Państwo o obowiązkową obecność i wcześniejsze potwierdzenie emailem, że będziecie Państwo obecni na spotkaniu do dnia 22 września 2021 roku.

Liczymy na zaangażowanie wszystkich uczestników Projektu. Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia ściśle rozlicza się z obecności wszystkich uczestników Projektu dlatego serdecznie prosimy – bądźcie!

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół
Chorych na Fenyloketonurię

opr. Elżbieta Nowaczyk