Skip to content

KRS – 0000274454

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.Uroczyste zakończenie projektu „Głosujesz – Decydujesz” w ramach programu Aktywni Obywatele – fundusz krajowy finansowanego z funduszy EOG

Uczestnicy projektu ,,Głosujesz – Decydujesz” z Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię spotkali się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy 19 lutego 2022 roku celem podsumowania działań zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu. Wydarzenie miało charakter uroczysty, ponieważ było ostatnim planowanym działaniem dotyczącym tego przedsięwzięcia.

Mieliśmy okazję gościć osoby z fundacji Stabilo z Torunia, które prowadziły przez cały rok szkolenia i warsztaty dla beneficjentów projektu ,,Głosujesz – Decydujesz” – panią Sylwię Kowalską i pana Adriana Stemaszczyka. Nasi goście pokazali w formie prezentacji multimedialnej podsumowanie naszej pracy dotyczącej rozwijania wiedzy z zakresu aktywności obywatelskiej, przedstawili dane liczbowe określające wzrost wiedzy w tym zakresie oraz rozwinięcie umiejętności uczestników.

Był również czas na wspomnienia i ewaluację dzięki kolejnej prezentacji, którą udostępniła pani Elżbieta Nowaczyk – współorganizująca projekt „Głosujesz – Decydujesz”. W prezentacji można było obejrzeć fotorelacje z wszystkich wydarzeń od początku do zakończenia działań projektowych oraz dowiedzieć się jakie cele zostały założone i jakie efekty przyniosła praca w projekcie. Przypomnieliśmy sobie wspólnie pojęcia, pomysły, sposoby oraz możliwości ich wdrażania w życie związane z naszą aktywnością obywatelską.

Po części podsumowującej działania w ramach projektu „Głosujesz- Decydujesz” głos zabrał jego koordynator – prezes Stowarzyszenia pan Leszek Wała. Koordynator projektu podziękował wszystkim beneficjentom za aktywny udział i wyróżniającą postawę podczas szkoleń i warsztatów organizowanych cyklicznie przez miniony rok. Wyraził uznanie skierowane do wykładowców z fundacji Stabillo, podkreślając ich profesjonalizm, indywidualizację pracy, wyrozumiałość i umiejętność tworzenia atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy zespołowej. Wręczone zostały podziękowania dla wykładowców oraz dyplomy dla wszystkich uczestników projektu ,,Głosujesz – Decydujesz”. Miłym upominkiem i uhonorowaniem pracy uczestników zadania były karty podarunkowe wręczone wszystkich beneficjentom projektu.

Podczas dyskusji i wymiany przemyśleń oraz doświadczeń związanych z naszymi działaniami skonsumowany został wspólny posiłek obiadowy z preferowanymi daniami niskobiałkowymi.

Organizatorzy projektu „Głosujesz – Decydujesz” składają serdeczne podziękowania wspaniałej, pełnej zaangażowania grupie naszych uczestników – młodzieży i dorosłym za aktywność, obecność i wzorową postawę na wszystkich poszczególnych etapach przedmiotowego projektu.

Osobom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji przebiegu projektu, w szczególności pani Małgorzacie Mocnej składamy wyrazy uznania.

To przyjemność pracować z Wami i wspólnie doskonalić swoje umiejętności zdobywając wiedzę i doświadczenia z ciekawego tematu aktywności obywatelskiej!

Leszek Wała – koordynator projektu
Elżbieta Nowaczyk – os. do spraw ewaluacji projektu

 

opr. Elżbieta Nowaczyk