Skip to content

KRS – 0000274454

Zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży z PKU

 

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię

 

 

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

        W dniu 19 sierpnia 2020 roku w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy, Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w ramach wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, zrealizowało zadanie publiczne pt. „Zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży z PKU”.

        Projekt był skierowany do osób chorych na fenyloketonurię – członków Bydgoskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię i ich opiekunów.
Spotkanie rozpoczęliśmy poczęstunkiem w postaci ciepłego posiłku dla wszystkich uczestników oczywiście z uwzględnieniem diety PKU. Po posiłku, podczas wykładu wprowadzającego uczestnicy zostali zapoznani z celami spotkania. Następnie, zgodnie z założeniami beneficjenci zostali podzieleni na grupy warsztatowe i uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w zakresie łatwości nawiązywania i utrzymywania pozytywnych znajomości i relacji społecznych

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z PKU prowadzone były przez psychologa i pedagoga z uprawnieniami rewalidatora.

Zorganizowanie spotkania, mogło dojść do skutku dzięki dofinansowaniu przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.