Skip to content

KRS – 0000274454

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

 

           Informujemy, że 31 sierpnia 2020 roku w godz. 15.45 – 19.45 w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zadania „Wspólna sprawa – wsparcie osób z dietą PKU– etap II”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

           Uroczystego powitania obecnych dokonał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Leszek Wała. Następnie podopiecznym przypominano regulamin Forum informacyjno-dyskusyjnego funkcjonującego na stronie internetowej Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię oraz obsługę i profil użytkownika Forum. Został zaprezentowany m.in. cel utworzenia działu porad prawnych związanego z funkcjonowaniem w społeczeństwie osoby przewlekle chorej oraz formy aktywności na forum. Prezentowane zagadnienia omówił Prezes Leszek Wała oraz informatyk Marcin Lemańczyk.

           Obecni członkowie Stowarzyszenia brali aktywny udział w dyskusji, przestawiając swoje sugestie, uwagi oraz zapytania. Z uwagi na częste problemy prawne osób przewlekle chorych, uczestnicy spotkania wyrazili duże zainteresowanie możliwością pozyskania porad prawnych za pośrednictwem forum internetowego, doceniając łatwość i dostępność uzyskania informacji, szczególnie teraz, w dobie pandemii koronawirusa. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i rozmów związanych z funkcjonowaniem osób z PKU w codziennym życiu.

Opracował:

Leszek Wała

Prezes Zarządu