Skip to content

KRS – 0000274454

Warsztaty Pieczyska

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Exploris Pieczyska

Informuję, że w dniach 25-27.09.2009 roku w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym Exploris w Pieczyskach odbyły się warsztaty edukacyjno-kulinarne dla podopiecznych Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało objęte opieką medialną ze strony TVP Bydgoszcz a Polskie Radio PIK warsztaty objęło patronatem medialnym. W ramach patronatu medialnego nagrano i wyemitowano na falach Polskiego Radia PIK audycję radiową pt. “Fenylaki”.
Powyższe przedsięwzięcie zorganizowane zostało wspólnie z Poradnią Chorób Metabolicznych przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy oraz firmami Mead Johnson Nutrition, Milupa i SHS. Realizacja powyższego zadania dofinansowana została ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach warsztatów przeprowadzone zostały wykłady i prezentacje między innymi na temat problemów rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi z fenyloketonurią oraz konsekwencji neurologiczno-psychologicznych wysokich poziomów fenyloalaniny.
Ponadto przedstawiono w ramach samokuteczności, sposoby radzenia sobie z chorobą i korzystania ze zdrowia.
Dopełnieniem prezentacji pt. “Ziemniaczki i nie tylko…” było przeprowadzenie praktycznych zajęć kulinarnych, na których uczestnicy warsztatów pod nadzorem dietetyczki przygotowywali potrawy niskobiałkowe.
Inną atrakcją edukacyjną było przeprowadzenie gry edukacyjnej pt. “Zabierz dietę na wycieczkę” podczas, której zespoły biorące w niej udział, aby ją ukończyć musiały wykazać się znajomością zasad prowadzenia diety niskobiałkowej. Wszyscy zawodnicy za wzorowy udział i poziom reprezentowanej wiedzy otrzymali drobne upominki.
Przez cały czas trwania warsztatów edukacyjno-kulinarnych osoby chore na fenyloketonurię i ich opiekunowie wymieniali pomiędzy sobą doświadczenia związane z prowadzeniem właściwej diety a tym samym leczeniem PKU.
Na zaproszenie stowarzyszenia na warsztaty przybyli przedstawiciele firm Balviten, Bezgluten i Glutenex, produkujące żywność niskobiałkową i zorganizowali stoiska wystawowe. Podczas prezentacji produktów niskobiałkowych każdy mógł dokonać degustacji żywności zarówno tej obecnej na rynku jak i nowości.
Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu, a w szczególności zaangażowanym w opracowanie projektu warsztatów i wdrożenie go w życie, licząc na dalszą owocną współpracę, chciałbym przekazać serdeczne podziękowania.

Prezes Zarządu
Leszek Wała