Skip to content

KRS – 0000274454

Warsztaty edukacyjno-kulinarne – 2011

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Exploris

W dniach 16 – 18.09.2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Pieczyskach odbyły się IV warsztaty edukacyjno-kulinarne rozwijające możliwości leczenia dietetycznego dzieci i młodzieży chorych na fenyloketonurię, dla podopiecznych Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię pod hasłem: „F jak Fenyloketonuria – blaski i cienie diety niskobiałkowej.”
           Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Panią Ewę Mes, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego. Patronat medialny objęło Polskie Radio PIK i Gazeta Pomorska. TVP Oddział w Bydgoszczy warsztaty objęła opieką medialną. W ramach patronatu medialnego Polskie Radio PIK w dniu 16.09.2011 roku wyemitowało audycję radiową na temat warsztatów. 
           Powyższe przedsięwzięcie zorganizowane zostało wspólnie z Poradnią Chorób Metabolicznych przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy oraz firmami Mead Johnson Nutrition, Milupa i SHS. 
           Organizowane warsztaty miały na celu między innymi uświadomienie osobom chorym na fenyloketonurię i ich opiekunom konieczności prowadzenia ciągłej diety niskobiałkowej, sprawdzenie poziomu wiedzy na temat zasad prowadzenia diety pku oraz praktycznego komponowania dań niskobiałkowych.
           W ramach warsztatów przeprowadzone zostały wykłady i prezentacje na temat najczęstszych problemów wieku szkolnego i młodzieńczego w fenyloketonurii wygłoszonego przez dr Agnieszkę Chrobot . Dr Joanna Słowińska odpowiadała na pytanie „Dlaczego przestrzeganie diety pku bywa trudne? Źródła problemu i tajemnice sukcesu.”
           Podczas zorganizowanych zajęć interaktywnych w grupach wiekowych osoby z PKU uczestniczyli w zajęcia praktycznych pod hasłem „Wiem ile jem”, prowadzonych przez mgr Izabelę Horkę dietetyka z WSD w Bydgoszczy. Pod jej nadzorem komponowali posiłki niskobiałkowe i zarazem obliczali w nich zawartość fenyloalaniny, dostosowując ją do dziennego zapotrzebowania. Na zakończenie zajęć osoby z pku musiały wykazać się znajomością zasad prowadzenia diety niskobiałkowej. Wszyscy za wzorowy udział i poziom reprezentowanej wiedzy otrzymali drobne upominki. 
           Atrakcją interaktywno-edukacyjną było przeprowadzenie gry – podchodów podczas, której zespoły biorące w niej udział, aby ją ukończyć musiały wykazać się orientacją w terenie i znajomością zasad prowadzenia diety niskobiałkowej. Wszyscy zawodnicy za wzorowy udział i poziom reprezentowanej wiedzy otrzymali drobne upominki. 
           Zaproszone firmy Balviten, Bezgluten i Glutenex wykorzystując czas wykładów przeprowadziły prezentacje multimedialne o nowościach spożywczych produktów niskobiałkowych wskazując na zalety ich stosowania w diecie pku.
           Przez cały czas trwania warsztatów edukacyjno-kulinarnych osoby chore na fenyloketonurię, ich rodzice i opiekunowie wymieniali między sobą doświadczenia związane z prowadzeniem właściwej diety i leczeniem PKU.
           Przedstawiciele firm Balviten, Bezgluten i Glutenex, produkującech żywność niskobiałkową zorganizowali stoiska wystawowe, gdzie każdy mógł dokonać degustacji prezentowanych produktów.
           Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu, a w szczególności zaangażowanym w opracowanie projektu warsztatów i wdrożenie go w życie, licząc na dalszą owocną współpracę, chciałbym przekazać serdeczne podziękowania.
           Odrębne podziękowania chciałbym przekazać Urzędowi Miasta Bydgoszczy, Starostwu Powiatowemu, firmom SHS i Milupa za przekazanie materiałów promocyjnych i upominków, które zostały wręczone uczestnikom warsztatów.


Prezes Zarządu
Leszek Wała

Zadanie (Warsztaty edukacyjno – kulinarne) płatne przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON w wysokości 6 000 zł w ramach umowy numer SPN-II-Z.614.1.29616.18.2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku.