Skip to content

KRS – 0000274454

Walne zebranie

Bydgoszcz

W dniu 21.03.2009 roku w godz. 11.30 – 13.00 w Restauracji 3 Światy w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 13 odbyło się Walne Zebranie Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię.
Walne Zebranie przebiegało według niżej ustalonego porządku:
– zapoznano obecnych ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2008 rok;
– przedstawiono obecnym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2008 rok;
– zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2008 rok i na tą okoliczność podjęto stosowne uchwały;
– omówiono dotychczas podjęte przedsięwzięcia mające na celu pozyskiwanie środków finansowych z tytułu przekazywania 1% od podatku na rzecz naszego stowarzyszenia;
– ustalono przedsięwzięcia do wykonania w 2009 roku mające na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia, tj.:
– spotkanie edukacyjne (przełom maja i czerwca br),
– warsztaty edukacyjno-kulinarne (wrzesień br),
– spotkanie edukacyjne (grudzień br),
– przeprowadzono dyskusję na wyżej wymienione tematy.

Ustalono, że wszystkie zaplanowane spotkania edukacyjne będą realizowane w zależności od pozyskanych środków finansowych na ten cel.
Na koniec spotkania obecni członkowie jak zwykle wymienili się pomiędzy sobą doświadczeniem w zakresie prowadzenia prawidłowej niskobiałkowej diety.