Skip to content

KRS – 0000274454

Walne zebranie 2013

W dniu 13.04.2013 roku odbyło się Walne zebranie członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię, podczas którego: 
1. Zapoznano obecnych z treścią sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok.
2. Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012.
3. Omówiono dotychczas podjęte przedsięwzięcia mające na celu pozyskiwanie środków z tytułu przekazywania 1% od podatku na rzecz stowarzyszenia.
4. Przedstawiono przedsięwzięcia do wykonania w 2013 roku:
– spotkanie edukacyjno-integracyjne (maj br),
– spotkanie edukacyjno-integracyjne (czerwiec br),
– warsztaty edukacyjno-kulinarne (wrzesień br),
– nieodpłatne wręczenie paczek z żywnością pku (wrzesień br),
– spotkanie mikołajkowe listopad (br).
Wyjaśniono, że wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane w miarę pozyskiwania środków finansowych.
5. Przedstawiono uchwałę o wykreśleniu z listy członków stowarzyszenia 5 osób.
6. Ostatnim punktem Walnego zebrania były wolne wnioski, propozycje i dyskusja. W ramach tego punku zebrania obecni członkowie jak zwykle wymienili się pomiędzy sobą doświadczeniem w zakresie prowadzenia prawidłowej niskobiałkowej diety. 
          Na tym zebranie zakończono i podziękowano wszystkim uczestnikom za uczestnictwo. 


Prezes Zarządu
Leszek Wała