Skip to content

KRS – 0000274454

Walne zebranie 2010

W dniu 20.03.2010 roku w w drugim zaplanowanym terminie, tj. godz. 11.30 w Restauracji 3 Światy w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 13 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

  • Planowane spotkanie w tym dniu miało na celu przede wszystkim:
  • zapoznanie obecnych ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2009 rok;
  • przedstawienie obecnym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2009 rok;
  • zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2009 rok i podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu;
  • omówienie dotychczas podjętych przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków z tytułu przekazywania 1% od podatku na rzecz naszego stowarzyszenia;
  • przedstawienie przedsięwzięć do wykonania w 2010 roku mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
  • wolne wnioski i propozycje.


Przedstawiono plan przedsięwzięć do wykonania w 2010 roku mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Jako działania do wykonania w 2010 roku ustalono:

  • akademia-konferencja (maj br);
  • warsztaty edukacyjno-kulinarne (wrzesień br);
  • przeprowadzono dyskusję na wyżej wymienione tematy.


Ostatnim punktem Walnego zebrania były wolne wnioski, propozycje i dyskusja. W ramach tego punku zebrania obecni członkowie jak zwykle wymienili się pomiędzy sobą doświadczeniem w zakresie prowadzenia prawidłowej niskobiałkowej diety. 
Na tym zebranie zakończono i podziękowano wszystkim uczestnikom za uczestnictwo. 


Prezes Zarządu 
Leszek Wała