Skip to content

KRS – 0000274454

Walne zabranie 

W dniu 26 marca odbyło się walne zebranie członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię. Spotkanie miało miejsce w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Zgodnie z porządkiem obrad, po wybraniu przewodniczącego i protokolanta, zapoznano obecnych ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za 2021 rok, które następnie zostały zatwierdzone. Dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia obecni udzielili absolutorium.

Wybrano pełnomocnika ds. zawierania umów między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz rozwiązywania sporów stowarzyszenia.

Przedstawiono plany i zamierzenia na obecny rok w naszym Stowarzyszeniu. Omówiono środki finansowe i sposoby ich pozyskiwania na rzecz naszej organizacji. Uczestnicy walnego zebrania Stowarzyszenia ucieszyli się z niespodzianki Zajączka Wielkanocnego, w którego postać wcieliła się pani Beata Banasiak. Zajączek przygotował dla obecnych niskobiałkowe babeczki i upiekł słodkości dla rodziców podopiecznych Stowarzyszenia. Pani Beacie Banasiak składamy serdeczne podziękowania za wspaniałą wielkanocną atrakcję na walnym zebraniu naszej Organizacji. Prowadzący zebranie, prezes Leszek Wała podziękował wszystkim obecnym za poświęcony czas i aktywność.

opr. Elżbieta Nowaczyk