Skip to content

KRS – 0000274454

Uroczyste wręczenie czeku

Bydgosz

W ramach prowadzonej działalności charytatywnej przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A., zgodnie z regulaminem Programu “Bank Dziecięcych Uśmiechów'” , po rozpatrzeniu złożonego wniosku w/w fundacja pozytywnie zaopiniowała udzielenie naszemu stowarzyszeniu wsparcia finansowego na realizację celów statutowych.

W dniu 16.10.2007 roku w siedzibie Banku Zachodniego WBK S.A. w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznego czeku Bydgoskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię.

Wszystkim osobom zaangażowanym w pracach mających na celu uzyskanie przedmiotowego wsparcia serdecznie dziękuję.

Osobne podziękowania kieruję pod adresem przedstawicieli Banku Zachodniego WBK S.A. i Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. za zrozumienie istoty problemu osób chorych na fenyloketonurię i podjęcie pozytywnej decyzji w kwestii udzielenia pomocy.