Skip to content

KRS – 0000274454

Spotkanie – Rudnik

W dniu 26.05.2012 roku w Miasteczku Westernowym KANSAS CITY – MEGA PARK w Rudniku k/Grudziądza odbyło spotkanie członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonuirę. Spotkanie było realizacją zadania publicznego pn: „Kiedy zdrowo, niskobiałkowo jem, o świecie wszystko wiem”. 
           W wydarzeniu, po przyjęciu zgłoszeń udział wzięło 40 osób chorych na fenyloketonurię i 60 osób ich opiekunów oraz 4 zaproszonych gości specjalistów z dziedziny fenyloketonurii.
           Uczestnicy spotkania w ramach przygotowanego programu mieli możliwość zapoznania się ze sprawami organizacyjnymi oraz wysłuchania pogadanki przez specjalistów z dziedziny chorób metabolicznych. Po elemencie edukacyjnym spotkania osoby uczestniczyły na terenie Miasteczka Westernowego w przygotowanych pokazach oraz mieli możliwość skorzystania z innych atrakcji takich jak: zwiedzanie Krainy Dinozaurów, Krainy Bajek, Zoo, Kopalni Złota oraz uczestnictwo w Safari i pokazu odlewania sztabki złota.
           Po wspólnej kolacji podczas, której uczestnicy spotkania dzielili się między sobą wrażeniami i spostrzeżeniami z pobytu, nastąpił powrót do domu.
           Oprócz powyższego podczas trwania spotkania w ramach działań wspierających uczestnicy zadania korzystali z porad specjalistów i życiowych doświadczeń na temat odpowiedniej opieki oraz żywienia chorych na fenyloketonurię. Uczestnictwo w przedmiotowym spotkaniu było bezpłatne.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Prezes Zarządu
Leszek Wała