Skip to content

KRS – 0000274454

Spotkanie Mikołajkowe

Informuję, że w dniu 26.11.2011 roku, w godz. 10.00 – 13.00 Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Wsparcie nie tylko na starcie – spotkanie Mikołajkowe”, zorganizowało imprezę o charakterze wspierającym, integracyjnym i kulturalnym dla osób chorych na fenyloketonurię. Przedmiotowe wydarzenie odbyło się w Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park Bydgoszcz ul. Fordońska 246, dla członków stowarzyszenia w ilości 60 rodziców (opiekunów, rodzeństwa) i 40 dzieci chorych na fenyloketonurię. 
          W ramach realizacji zadania spotkania przeprowadzono pogadanki z udziałem uczestników spotkania. Dotyczyły one problemów rodziców w opiece nad dzieckiem z fenyloketonurią, w tym między innymi samoskuteczności osób chorych na fenyloketonurii w aspekcie psychologicznym, trudności życia codziennego osób chorych na fenyloketonurię w aspekcie nadchodzących Świąt. Podczas spotkania wszystkie osoby z pku zostały obdarowane przez Św. Mikołaja paczkami z żywnością niskobiałkową. Dzieci podczas trwania spotkania zostały objęte opieką animatorską, świątecznym programem prowadzonym przez animatorów Family Park w formie przeprowadzonych atrakcji, tj.: malowanie buziaków i zmywalnych tatuaży, nielimitowany dostęp do kręgielni, mega zjeżdżalni i wielopoziomowego labiryntu oraz nielimitowany dostęp do ścianki wspinaczkowej. 
          Podczas trwania spotkania osoby chore na fenyloketonurię i ich opiekunowie oprócz wyżej wymienionych zaplanowanych działań miały możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów w zakresie właściwego prowadzenia diety niskobiałkowej, aspektów psychologicznych z obecnymi specjalistami z dziedziny fenyloketonurii.
          Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu, a w szczególności zaangażowanym w opracowanie projektu i wdrożenie go w życie, licząc na dalszą owocną współpracę, chciałbym przekazać serdeczne podziękowania. Odrębne podziękowania chciałbym przekazać firmom Mead Johnson Nutrition, SHS i Milupa za wsparcie, przekazanie materiałów promocyjnych i upominków, które zostały wręczone uczestnikom warsztatów. 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego 


Prezes Zarządu
Leszek Wała