Skip to content

KRS – 0000274454

Spotkanie kwiecień

W dniu 25.04.2009 roku o godzinie 11.00 w restauracji ,,Leśna” na ulicy Czerkaskiej 11 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie edukacyjne pt: ,,Nowe możliwości leczenia dietetycznego w fenyloketonurii”.

Spotkanie zorganizował Zespół Terapeutyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zajmujący się leczeniem dzieci i młodzieży chorych na Fenyloketonurię z przy udziale Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię. W trakcie spotkania członkowie zespołu zapoznali obecnych o nowych możliwościach leczenia dietetycznego, zasadach w prowadzeniu diety wynikających z fenyloketonurii matczynej oraz konieczności prowadzenia diety niskobiałkowej przez osoby chore na fenyloketonurię. Po przeprowadzeniu prezentacji i wykładów część spotkania przeznaczono na dyskusję. Na zakończenie spotkania omówiono sprawy organizacyjne Stowarzyszenia.