Skip to content

KRS – 0000274454

Spotkanie edukacyjne 2007

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w myśl realizacji swoich celów statutowych w dniu 10.11.2007 roku w godz. 11.00 – 13.00 w Restauracji “3 Światy” w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 13 zorganizował spotkanie edukacyjne dla członków Stowarzyszenia.

Gośćmi honorowymi na przedmiotowym spotkaniu byli dr n. med. Danuta Kurylak, Izabela Horka dietetyczka i Joanna Kubiak przedstawiciel firmy SHS.

Na wstępie przedstawiono sprawy organizacyjne stowarzyszenia oraz plany dalszej działalności.

Podczas spotkania w ramach edukacji zdrowotnej osób chorych na fenyloketonurię dr n. med. Danuta Kurylak przypomniała o skutkach nie prowadzenia właściwej diety, przedstawiła zamiary oraz podejmowane przedsięwzięcia przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w leczeniu fenuloketonurii.

Pani Izabela Horka poprzez prezentacją multimedialną zapoznała z zasadami stosowania wymienników żywieniowych w prowadzeniu diety PKU.

Pani Joanna Kubiak zaprezentowała nowinki umieszczone na stronie internetowej SHS oraz z osobami w grupie wiekowej do 12 lat przeprowadziła szkolenie na temat stosowania wymienników żywieniowych w prowadzeniu diety PKU.

Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu na zakończenie spotkania i po wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem diety PKU zostały poczęstowane przygotowanym na tą okazję gorącym posiłkiem oraz wręczono im paczki żywnościowe.

Prezes Zarządu
Leszek Wała