Skip to content

KRS – 0000274454

Podpisanie umowy na realizację projektu

Zarząd województwa podzielił tegoroczne środki przeznaczone na projekty związane z rehabilitacją społeczną i zawodową, przekazane kujawsko – pomorskiemu regionowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe otrzymają łącznie ponad 211 tysięcy złotych. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano pierwszych dziesięć umów z beneficjentami. Jednym z beneficjentów konkursu jest Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię. Pieniądze zostały przeznaczone na szeroko rozumiane programy rehabilitacyjne oraz warsztaty dla rodzin niepełnosprawnych i ludzi pracujących na ich rzecz, a także na imprezy sportowe i turystyczne integrujące środowisko.

W naszym przypadku przyznane środki finansowe przeznaczone zostały na warsztaty edukacyjno – kulinarne „Wiem dlaczego zdrowo jem” promujące nowe możliwości leczenia dietetycznego osób (dzieci i młodzież) chorych na fenyloketonurię. Dzięki sfinansowaniu projektu członkowie naszego stowarzyszenia będą mogli stawać się samodzielni życiowo i w przyszłości niezależni ekonomicznie.

fot. Andrzej Goiński