Skip to content

KRS – 0000274454

Konferencja-szkolenie 29.05.2010r

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w dniu 29.05.2010 roku w Sali Malinowej Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy zorganizowało konferencję – szkolenie dla osób chorych na fenyloketonurię i ich rodzin rozwijające możliwości leczenia dietetycznego pn. “Akademia zdrowia – dieta pku światłem nadziei”.
Celem konferencji była szeroko rozumiana poprawa jakości życia dzieci i młodzieży chorych na fenyloketonurię, ich rodzin i opiekunów. 
    Podczas konferencji-szkolenia wygłoszone zostały wykłady-prezentacje obejmujące wiele obszarów leczenia fenyloketonurii, prowadzenia prawidłowej diety niskobiałkowej i aktualnego stanu badań nad PKU.
    Na konferencję przybyli zaproszeni przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Fenyloketonurię i Zaburzenia Pokrewne z siedzibą w Łodzi, Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie “Ars Vivendi”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię przy Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Chorym na PKU Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakę “Przekreślony Kłos” w Bydgoszczy. .
Ich obecność wymiernie zaznaczyła kontynuację nawiązanej współpracy między naszymi stowarzyszeniami. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowinkami w zakresie oferty produktów niskobiałkowych prezentowanych przez producentów żywności pku na zorganizowanych stoiskach wystawowych..
     W ramach patronatu medialnego Polskie Radio PIK informację o organizacji konferencji-szkolenia zamieściło na swojej stronie internetowej. 
Zespół Redakcji Zbliżeń TVP Bydgoszcz w dniu konferencji-szkolenia, tj. 29.05.2010 roku nagrał materiał z jej przebiegu i wyemitował na antenie TVP Bydgoszcz w głównym wydaniu Zbliżeń w dniu 29.05.2010 roku o godz. 17.30 (możliwość odtworzenia na stronie po otwarciu zakładki “My w mediach”).
     Ponadto 29.05.2010 roku na stronie internetowej TVP Bydgoszcz zamieszczony został artykuł pt. “Fenyloketonuria wciąż mało znana”. Gazeta Wyborcza w dniu 29.05.2010 roku w dodatku regionalnym zamieściła wzmiankę prasową o konferencji-szkoleniu dla osób chorych na fenyloketonurię i ich opiekunów. Realizacja powyższego zadania publicznego została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wszystkim uczestnikom, osobom i firmom, które przyczyniły się do zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia serdecznie dziękuję.

Prezes Zarządu
Leszek Wała