Skip to content

KRS – 0000274454

Akademia zdrowia 16.06.2012r.

Sala Malinowa Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/place/Bydgoskie+Centrum+Organizacji+Pozarz%C4%85dowych+i+Wolontariatu/@53.124939,18.002744,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xab431218e3667e!8m2!3d53.124939!4d18.002744

W dniu 16.06.2012 roku o godz.11.00 w Sali Malinowej Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy odbyła się realizacja zadania publicznego pn: „Akademia zdrowia – Fenyloketonuria – wiem i znam PKU”.
          Celem organizowanej akademii była szeroko rozumiana poprawa jakości życia dzieci i młodzieży chorych na fenyloketonurię, ich rodzin i opiekunów. Podczas akademii uświadomiono osobom chorym na fenyloketonurię i ich opiekunom konieczności prowadzenia ciągłej diety niskobiałkowej, sprawdzenie poziomu wiedzy na temat zasad prowadzenia diety pku. 
          Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Panią Ewę Mes, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego. Patronat medialny objęło Polskie Radio PIK i Gazeta Pomorska. TVP Oddział w Bydgoszczy warsztaty objęła opieką medialną. 

Zaplanowane przedsięwzięcie przebiegło zgodnie z ustalonym programem, tj.:
godz. 10.15 do 11.00           Rejestracja uczestników 
godz. 11.00 do 11.15           Oficjalne rozpoczęcie konferencji Leszek Wała Prezes Zarządu Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
godz. 11.15 do 11.50           „Co nowego w fenyloketonurii matczynej?” – dr Łukasz Kałużny 
godz. 11.50 do 12.25           „Fenyloketonuria- problem pacjenta czy rodziny” – dr n med. Agnieszka Chrobot 
godz. 12.25 do 12.35           „Jak możesz pomóc sobie w prowadzeniu diety?” – mgr Joanna Gronkiewicz Mead Johnson Nutrition 
godz. 12.35 do 12.50           „Różnice osobowościowe a pokonywanie przeszkód w PKU – jakie strategie wybierają pacjenci” – dr Joanna Słowińska 
godz. 12.50 do 13.40           Przerwa, czas na zapoznanie się z nowościami w produktach spożywczych PKU
godz. 13.40 do 13.50           „Milupa – nowości wydawnicze wspierające edukację w
PKU” – mgr Aneta Paluch Milupa 
godz. 13.50 do 14.00           „Letnie nowości SHS – i wiesz co w trawie piszczy…” – mgr Joanna Kubiak – Grzegorz SHS International
godz. 14.00 do 14.10           Prezentacja Firmy Bezgluten – Mariusz Koczwara 
godz. 14.10 do 14.45           Dyskusja i podsumowanie Akademii zdrowia
godz. 14.45                          Poczęstunek dla uczestników Akademii Zdrowia

          W ramach akademii przeprowadzone zostały wykłady i prezentacje na temat fenyloketonurii matczynej, występujących problemów i nowości w produktach pku. Przedmiotowe wydarzenie w szczególności miało na celu poprawę jakości życia osób chorych na fenyloketonurię oraz zapoznanie osób uczestniczących w konferencji z problemami życia codziennego. 
           Atrakcją edukacyjną było przeprowadzenie prezentacji multimedialnych w zakresie nowości spożywczych produktów niskobiałkowych.
          Przez cały czas trwania warsztatów edukacyjno-kulinarnych osoby chore na fenyloketonurię, ich rodzice i opiekunowie wymieniali pomiędzy sobą doświadczenia związane z prowadzeniem właściwej diety, a tym samym leczeniem PKU.
          Przedstawiciele firm Balviten, Bezgluten i Glutenex, produkujące żywność niskobiałkową zorganizowali stoiska wystawowe. Podczas prezentacji na stoiskach wystawowych każdy mógł dokonać degustacji prezentowanych produktów.
           W ramach opieki medialnej TVP Oddział w Bydgoszczy dniu 16.06.2012 roku w głównym wydaniu „Zbliżeń” wyemitowało program na temat „Akademia zdrowia – Fenyloketonuria – wiem i znam PKU”. 

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

          Wszystkim uczestnikom, osobom i firmom, które przyczyniły się do zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia serdecznie dziękuję.

Prezes Zarządu
Leszek Wała