Skip to content

KRS – 0000274454

Dąbki 2024

Morskie opowieści czyli Dzień Dziecka z PKU w Dąbkach Członkowie Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w dniach 31 maja – 1 czerwca 2024 roku brali udział w wycieczce – spotkaniu integracyjnym zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka i służącym integracji i wypoczynkowi dla naszych podopiecznych.

Podczas pobytu osoby z PKU i najmłodsi otrzymali paczki z okazji swojego święta. Omówiono także sprawy bieżące dotyczące naszej organizacji. Wieczorek taneczny był dobrą zabawą nie tylko dla najmłodszych. Morskie opowieści prowadzącego i nasze, nie tylko w formie muzycznej podobały się obecnym. Piękna pogoda morze, spacery i zabawy przyniosły relaks i uśmiech.

Podziękowania dla Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita oraz p. Leszka Wały, p. Małgorzaty Mocnej, p. Renaty Peplińskiej i Elżbiety Nowaczyk za trudy organizacji wydarzenia! Osobne dziękuję dla firmy Vitaflo, która wsparła nasze przedsięwzięcie.

opr.E.Nowaczyk