Skip to content

KRS – 0000274454

3 warsztaty edukacyjno-kulinarne

          W dniach 10 – 12.09.2010 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Pieczyskach odbyły się 3 warsztaty edukacyjno-kulinarne dla podopiecznych Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię pod hasłem: “Dieta i ja, czyli jak da się żyć z dietą niskobiałkową”.
           Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, natomiast patronat medialny objęła Gazeta Pomorska. TVP Oddział w Bydgoszczy warsztaty objęła opieką medialną. W ramach patronatu medialnego dziennikarz Gazety Pomorskiej był obecny podczas trwania warsztatów, podczas których zbierał materiały do reportażu. 
           Powyższe przedsięwzięcie zorganizowane zostało wspólnie z Poradnią Chorób Metabolicznych przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy oraz firmami Mead Johnson Nutrition, Milupa i SHS. 

          Zadanie dotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON w wysokości 10 000 zł w ramach umowy nr SPN.III.8145-5-17/3052-15/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku. 
Organizowane warsztaty miały na celu między innymi uświadomienie osobom chorym na fenyloketonurię i ich opiekunom konieczności prowadzenia ciągłej diety niskobiałkowej, sprawdzenie poziomu wiedzy na temat zasad prowadzenia diety pku oraz praktycznego komponowania dań niskobiałkowych.
           W ramach warsztatów przeprowadzone zostały wykłady i prezentacje między innymi na temat problemów rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi z fenyloketonurią. Ponadto przedstawiono w ramach samoskuteczności, sposoby radzenia sobie z chorobą i korzystania ze zdrowia. 

           Podczas zorganizowanych zajęć interaktywnych uczestnicy samodzielnie wskazywali plusy i minusy diety oraz pod nadzorem dietetyczki komponowali posiłki niskobiałkowe i zarazem obliczali w nich ogólność zawartość fenyloalaniny i dostosowując jej ilość do dziennego zapotrzebowania. Aby ukończyć osoby z pku musiały wykazać się znajomością zasad prowadzenia diety niskobiałkowej. Wszyscy zawodnicy za wzorowy udział i poziom reprezentowanej wiedzy otrzymali drobne upominki. 
           Atrakcją edukacyjną było przeprowadzenie prezentacji multimedialnych w zakresie nowości spożywczych produktów niskobiałkowych. Prezentacje te zostały przeprowadzone przez przedstawicieli zaproszonych firm. Ponadto przedstawiciele Polskiej Fundacji Wspierania Chorych na Fenyloketonurię, Mukowiscydozę i Inne Choroby Metaboliczne Jaś i Małgosia przedstawili zamierzenia na 2011 rok, związane z organizacją turnusów rehabilitacyjnych dla osób chorych na fenyloketonurię.

           Przez cały czas trwania warsztatów edukacyjno-kulinarnych osoby chore na fenyloketonurię, ich rodzice i opiekunowie wymieniali pomiędzy sobą doświadczenia związane z prowadzeniem właściwej diety, a tym samym leczeniem PKU.
Na zaproszenie stowarzyszenia na warsztaty przybyli przedstawiciele firm Balviten, Bezgluten i Glutenex, produkujące żywność niskobiałkową i zorganizowali stoiska wystawowe. Dodatkowo stoiska wystawowe zostały zorganizowane przez firmę Dar Natury i Sequoia. Podczas prezentacji na stoiskach wystawowych każdy mógł dokonać degustacji prezentowanych produktów.
Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu, a w szczególności zaangażowanym w opracowanie projektu warsztatów i wdrożenie go w życie, licząc na dalszą owocną współpracę, chciałbym przekazać serdeczne podziękowania. 
           Odrębne podziękowania chciałbym przekazać Urzędowi Miasta w Bydgoszczy i Starostwu Powiatowemu za przekazanie dla uczestników warsztatów materiałów promocyjnych.

Prezes Zarządu
Leszek Wała