d
Witamy na internetowej stronie Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
Menu główne
Wydarzenia
Przepisy kulinarne
Pomoc
Newsy
Walne zebranie W dniu 26.03.2011 roku o godz. 11.30, w wyznaczonym drugim terminie, w Bydgoszczy odbyło się Walne zebranie członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię.
Celem Walnego zebrania członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię było:
1. Zapoznanie obecnych ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2010 rok;
2. Przedstawienie obecnym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 rok;
3. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2010 rok i podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu;
4. Omówienie dotychczas podjętych przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków z tytułu przekazywania 1% od podatku na rzecz naszego stowarzyszenia;
5. Przedstawienie przedsięwzięć do wykonania w 2011 roku mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
6. W związku z upływem kadencji dokonanie wyboru władz stowarzyszenia.
7. Wolne wnioski i propozycje.

Przedstawiono plan przedsięwzięć do wykonania w 2011 roku mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Jako działania do wykonania w 2011 roku ustalono:
  • akademia-konferencja (maj br);
  • impreza edukacyjno-integracyjna (czerwiec);
  • warsztaty edukacyjno-kulinarne (wrzesień br);
  • spotkanie edukacyjne (listopad/grudzień br);
  • przeprowadzono dyskusję na wyżej wymienione tematy.

W wyniku jawnego głosowania dokonano wyboru władz stowarzyszenia, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Ostatnim punktem Walnego zebrania były wolne wnioski, propozycje i dyskusja. W ramach tego punku zebrania obecni członkowie jak zwykle wymienili się pomiędzy sobą doświadczeniem w zakresie prowadzenia prawidłowej niskobiałkowej diety.
Na tym zebranie zakończono i podziękowano wszystkim uczestnikom za uczestnictwo.


Leszek WałaZobacz
(53kB)

(41kB)
Chcesz oddać 1%?Kliknij tutaj
Podziękowanie za 1 %
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% Z PODATKU NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA


Dzisiaj jest poniedziałek, 25 marca 2019 r. 84 dzień roku