d
Witamy na internetowej stronie Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
Menu główne
Wydarzenia
Przepisy kulinarne
Pomoc
Newsy
Walne zebranie W dniu 20.03.2010 roku w w drugim zaplanowanym terminie, tj. godz. 11.30 w Restauracji 3 Światy w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 13 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia.
  • Planowane spotkanie w tym dniu miało na celu przede wszystkim:
  • zapoznanie obecnych ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2009 rok;
  • przedstawienie obecnym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2009 rok;
  • zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2009 rok i podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu;
  • omówienie dotychczas podjętych przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków z tytułu przekazywania 1% od podatku na rzecz naszego stowarzyszenia;
  • przedstawienie przedsięwzięć do wykonania w 2010 roku mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
  • wolne wnioski i propozycje.

Przedstawiono plan przedsięwzięć do wykonania w 2010 roku mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Jako działania do wykonania w 2010 roku ustalono:
  • akademia-konferencja (maj br);
  • warsztaty edukacyjno-kulinarne (wrzesień br);
  • przeprowadzono dyskusję na wyżej wymienione tematy.

Ostatnim punktem Walnego zebrania były wolne wnioski, propozycje i dyskusja. W ramach tego punku zebrania obecni członkowie jak zwykle wymienili się pomiędzy sobą doświadczeniem w zakresie prowadzenia prawidłowej niskobiałkowej diety.
Na tym zebranie zakończono i podziękowano wszystkim uczestnikom za uczestnictwo.


Prezes Zarządu
Leszek WałaZobacz
(53kB)

(41kB)
Chcesz oddać 1%?Kliknij tutaj
Podziękowanie za 1 %
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% Z PODATKU NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA


Dzisiaj jest poniedziałek, 25 marca 2019 r. 84 dzień roku