d
Witamy na internetowej stronie Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
Menu główne
Wydarzenia
Przepisy kulinarne
Pomoc
Newsy
Adres:

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
ul. Nowa 28/2
85 -1/15 Bydgoszcz
tel. kontaktowy: 0 502 - 553 - 173
rachunek bankowy: 24 1020 1462 0000 7202 0152 9122
NIP: 9532539750
REGON: 340278798
Data rejestracji w KRS: 16.02.2007 roku
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 8.07.2008 rokuCelem Stowarzyszenia jest:

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu chorych na fenyloketonurię.
2.Wszechstronna współpraca z innymi organizacjami w kraju i zagranicą mającymi na celu dobro chorych na fenyloketonurię.
3. Kompleksowe działanie na rzecz chorych na fenyloketonurię.
4. Dążenie do zapewnienia odpowiednich, specjalistycznych środków dietetycznych.
5. Zapewnienie zainteresowanym dostępu do wszelkich informacji mających znaczenie dla chorych na fenyloketonurię.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie nieodpłatnej działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji dotyczących fenyloketonurii;
b) działalność poligraficzną obejmującą drukowanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji dotyczących fenyloketonurii;
c) pomoc społeczna, poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej z osobami chorymi na fenyloketonurię, reprezentowanie ich interesów wobec władz rządowych i samorządowych oraz udzielanie wsparcia finansowego, w tym bezzwrotnych subwencji służącym realizacji celów statutowych;
d) organizowanie dla osób chorych na fenyloketonurię imprez rekreacyjnych i turnusów rehabilitacyjnych w ramach wypoczynku letniego i zimowego;
e) prowadzenie działalności mającej na celu promocję i ochronę zdrowia osób chorych na fenyloketonurię poprzez współpracę z ośrodkami medycznymi w kraju i zagranicą, popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat tej choroby, osiągnięć stowarzyszenia oraz organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z osiągnięciami naukowymi w leczeniu fenyloketonurii.

2. prowadzenie odpłatnej działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji dotyczących fenyloketonurii;
b) działalność poligraficzną obejmującą drukowanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji dotyczących fenyloketonurii;
c) sprzedaż detaliczna wyrobów spożywczych niskobiałkowych pku niezbędnych w trakcie prowadzenia diety u osób chorych na fenyloketonurię;
d) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych pku niezbędnych do prowadzenia diety u osób chorych na fenyloketonurię;
e) sprzedaż detaliczna artykułów wymienionych w pkt. c i d prowadzona poza siecią sklepową;
f) pomoc społeczna, poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej z osobami chorymi na fenyloketonurię, reprezentowanie ich interesów wobec władz rządowych i samorządowych;
g) organizowanie dla osób chorych na fenyloketonurię imprez rekreacyjnych i turnusów rehabilitacyjnych w ramach wypoczynku letniego i zimowego;
h) prowadzenie działalności mającej na celu promocję i ochronę zdrowia osób chorych na fenyloketonurię poprzez współpracę z ośrodkami medycznymi w kraju i zagranicą oraz popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat tej choroby.

Zobacz
(53kB)

(41kB)
Chcesz oddać 1%?Kliknij tutaj
Podziękowanie za 1 %
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% Z PODATKU NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA


Dzisiaj jest poniedziałek, 25 marca 2019 r. 84 dzień roku