Skip to content

KRS – 0000274454

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Aktywność obywatelska się opłaca – poszerzamy kompetencje w ramach projektu –
Aktywni Obywatele – ,,Głosujesz –decydujesz”

 

23 października 2021 roku w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię zorganizowało spotkanie warsztatowe dla uczestników projektu ,,Głosujesz – Decydujesz” w obszarze aktywności obywatelskiej – Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanym przez fundusze EOG wspieranym przez Operatorów Funduszu – Fundację Batorego oraz Fundację Stocznia.

Na kolejnych organizowanych cyklicznie warsztatach stawili się uczestnicy projektu i zostali przywitani przez osoby prowadzące spotkanie – panią Sylwię Kowalską i pana Adriana Stelmaszczyka- reprezentujących fundację Stabilo z Torunia oraz organizatorów – pana Leszka Wałę, panią Elżbietę Nowaczyk i panią Małgorzatę Mocną.
Osoby z fundacji Stabilo, prowadzące spotkanie, zaprezentowały ciekawe, nowe informacje dotyczące historii i aktualnej sytuacji związanej z działalnością obywatelską dawniej i dziś. Uczestnicy warsztatów wypełnili na początku spotkania, ankiety, które stanowią wskaźnik ich stanu wiedzy dotyczącej konkretnych, aktywnych działań obywatelskich.

Następnie rozpoczęła się praca zespołowa. Powstały cztery grupy robocze, które wybrały sobie konkretny projekt obywatelski i przyjęły role urzędników oraz obywateli, którzy współpracując ze sobą, wybierają formy i metody argumentowania i zaprezentowania swojego przedsięwzięcia i stanowiska.
Po prezentacjach grup nastąpiła dyskusja na temat tego, które z wybranych projektów miały szansę, dzięki zaproponowanym działaniom obywatelskim, być zrealizowane w rzeczywistości. Uczestnicy wskazali mocne i słabe strony swoich pomysłów.

Osoby prowadzące warsztaty większość propozycji pochwaliły i wskazały także inne możliwości działania.
„Po nowej porcji” obywatelskiej wiedzy, nastąpił czas podsumowań – wypełniliśmy ankiety na zakończenie.
Spotkanie warsztatowe w ramach przedmiotowego projektu ,,Głosujesz – Decydujesz” zakończyło się wspólnym obiadem z daniami niskobiałkowymi.

Wszystkim uczestnikom warsztatów organizatorzy serdecznie dziękują za pracę, zaangażowanie i miłą atmosferę.

opracowała: Elżbieta Nowaczyk